Εκδήλωση ενημέρωσης Regio1st

image_pdfimage_print

Regio1st – Εφαρμόζοντας την αρχή της Ε.Ε. «Ενεργειακή Απόδοση Πρώτα» στον περιφερειακό σχεδιασμό

Με επιτυχία και με αρκετά μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ/ΤΔΜ η εκδήλωση ενημέρωσης για το πρόγραμμα Regio1st, με πρωτοβουλία του CluBe και τη συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Το πρόγραμμα Regio1st στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την αρχή της Ε.Ε. «Ενεργειακή Απόδοση Πρώτα» (Energy Efficiency First principle – EE1st) μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των υπηρεσιών τους, καθώς και στην υποστήριξη τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με το θέμα της ενέργειας στον περιφερειακό σχεδιασμό.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παροχής κατάλληλης υποστήριξης και καθοδήγησης στους Ο.Τ.Α. ώστε να ενσωματώσουν την αρχή EE1st  κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την εφαρμογή του ενεργειακού προγραμματισμού τους, ξεκινώντας από 6 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και στοχεύοντας να καλύψει περισσότερες από 100 περιφέρειες της Ε.Ε.

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος θα δημιουργηθεί μία κοινότητα πρακτικής για την αρχή EE1st σε συνεργασία με το Σύμφωνο των Δημάρχων που ως βασικό σκοπό θα έχει τη διασφάλιση των απαραίτητων πολιτικών δεσμεύσεων από τους Ο.Τ.Α. καθώς και την εφαρμογή της διάταξης του Πολύ-επίπεδου Διαλόγου για το Κλίμα και την Ενέργεια, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική αποδοχή της αρχής EE1st από τους ενδιαφερόμενους σε όλα τα επίπεδα

Regio1st έχει 3 βασικούς στόχους:

  1. Παροχή υποστήριξης στους Ο.Τ.Α. κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ώστε να εφαρμόσουν την αρχή EE1st στον σχεδιασμό και τις πρακτικές που σχετίζονται με την ενέργεια.
  2. Δημιουργία μίας κοινότητα πρακτικής για την αρχή EE1st που ως βασικό σκοπό θα έχει τη διασφάλιση των απαραίτητων πολιτικών δεσμεύσεων καθώς και την κοινωνική αποδοχή της αρχής EE1st μέσω της από κοινού ανάπτυξης σεναρίων που σχετίζονται με την ενέργεια
  3. Ένταξη και υποστήριξη της αρχής EE1st στην αναθεώρηση των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ / NECP) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς και εφαρμογή της διάταξης του Πολύ-επίπεδου Διαλόγου για το Κλίμα και την Ενέργεια

Η ιστοσελίδα του έργου: https://fedarene.org/project/regio1st/

Ακολούθησε τα hashtag #Regio1st στο Twitter, Facebook and LinkedIn

20230426_184132 20230426_184140 20230426_184324 20230426_184754 20230426_184800 20230426_184812 20230426_184822 20230426_185957 20230426_191808 20230426_192315

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση