ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Ενεργειακές επενδύσεις «Περιβαλλοντικές και οικονομικές προεκτάσεις στις τοπικές κοινότητες»

image_pdfimage_print

Λίγα λόγια για το έργο CHESS

Το έργο Change Hubs for Ecosystemic Social Solutions (CHESS), υλοποιείται από το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ και υποστηρίζει φορείς που παράγουν καινοτομίες ώστε να αλληλεπιδρούν καλύτερα στα ευρύτερα οικοσυστήματα τους και να σχεδιάζουν λύσεις που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό επιτυγχάνεται βελτιώνοντας υφιστάμενα πρακτικά εργαλεία εφαρμογής κοινωνικής καινοτομίας.

Η τεχνολογική καινοτομία από μόνη της δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση συστημικών και επείγουσων κοινωνικών προκλήσεων. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ προσαρμόζει τα εξειδικευμένα εργαλεία κοινωνικής καινοτομίας, προκειμένου να ενσωματωθεί η κοινωνική διάσταση σε καινοτόμες τεχνολογίες που σκοπό έχουν να διευκολύνουν τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Στόχος του εργαστηρίου

Γνωρίστε το καινοτόμο λογισμικό VERIFY το οποίο έχει αναπτυχθεί από το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ και παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης και δυναμικής παρακολούθησης (δεδομένα σε πραγματικό χρόνο) των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων των ενεργειακών συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Το VERIFY διασυνδέεται με το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ρύπων (καθώς και το επικείμενο ETS 2.0 για τον κτιριακό τομέα) ώστε να εκτιμηθούν και οικονομικά οφέλη.

H εξειδικευμένη εργαλειοθήκη επενδυτικού σχεδιασμού, την οποία διαθέτει το VERIFY, προσφέρει:

> Υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για επικείμενες επενδύσεις σε ενεργειακά συστήματα σε επίπεδο κτιρίου ή περιοχής / πόλης

> Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της οικονομικής βιωσιμότητας των σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης για όλο τον κύκλο ζωής τους βάσει δεδομένων που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο.

> Ικανοποίηση της ανάγκης επικοινωνίας για την προσδοκώμενη συνεισφορά των ενεργειακών συστημάτων έναντι της κλιματικής κρίσης

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα εφαρμοστούν εργαλεία κοινωνικής καινοτομίας για να αποτυπωθεί η συνεισφορά του VERIFY σε κοινωνικό επίπεδο.

Απευθύνεται σε

> Μηχανικούς & Μελετητές σε θέματα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και ενεργειακών συστημάτων

> Κατασκευαστές και διαχειριστές κτιριακών μονάδων

> Φορείς λήψης αποφάσεων

> Τοπικές & Περιφερειακές Αρχές

> Ερευνητές

> Κοινωνία των πολιτών

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ_simple (5)

 

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση