Εισήγηση Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΜ κ. Κιάνα Στέργιου σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το θέμα της υψηλής γέφυρας Σερβίων