Εισήγηση Προέδρου Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ κ. Δ. Μαυροματίδη στην 2η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ