Εισήγηση Προέδρου Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Δημήτρη Μαυροματίδη στην 2η τακτική συνεδρίαση 2019 της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ