Εισήγηση με θέμα «Διερεύνηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των νοικοκυριών στη Δυτική Μακεδονία» (Γ. Πανάρας, λέκτορας Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας, εσπερίδα ΠΔΜ-ΑΠΘ για την ενεργειακή φτώχεια στη Δ. Μακεδονία)