Εγκύκλιος ΥΠΕΝ για κατάργηση υποχρέωσης προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας μηχανικών στην έκδοση οικοδομικών αδειών (& κατάργηση κρατησης 1% υπερ ΕΜΠ)