Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την αποσύνδεση της υποχρεωτικής ασφάλισης μηχανικών – Πληροφορίες για διαγραφή από ασφάλιση ΕΦΚΑ σε περίπτωση διακοπής από επαγγελματική δραστηριότητα