Εγκύκλιος ΕΦΚΑ (16/16-03-2018): Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ από την ιδιότητα