Εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων για την εγγραφή διπλ. μηχανικών στο Μ.Ε.Κ.

image_pdfimage_print
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-2014) το Π.Δ. 90/2014, με το οποίο ορίζονται οι κατηγορίες έργων καθώς και οι προϋποθέσεις εγγραφής, κατάταξης και προαγωγής, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), διπλωματούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής. Η εγκύκλιος εδώ
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση