e-Άδειες: Ερωτοαπαντήσεις #4 & #5

image_pdfimage_print

Επιμέλεια: Civiltech

Ποιους τύπους αίτησης υποστηρίζει το νέο πληροφοριακό σύστημα;
Αναθεώρηση οικοδομικών αδειών.
Αναθεώρηση παλαιάς ή νέας οικοδομικής άδειας.
Ενημέρωση παλαιάς ή νέας οικοδομικής άδειας.
Γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών παλαιάς ή νέας οικοδομικής άδειας.
Έγκριση δόμησης
Προέγκριση.
Βεβαίωσης όρων δόμησης – απαιτούμενων εγκρίσεων.
Άδειες
Οικοδομική άδεια κατηγορίας 1, 2, 3.
Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
Άδεια κατεδάφισης.
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών.
Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές.
Ποιος εκδίδει τις οικοδομικές άδειες;
Οι υπηρεσίες με αρμοδιότητα την έκδοση οικοδομικών αδειών, όπως :
Υπηρεσίες δόμησης των δήμων.
Λοιπές υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών (π.χ. Δ.Α.Ο.Κ.Α του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας, υπηρεσία δόμησης της εκκλησίας της Ελλάδος, κτλ.).
Ο ίδιος ο μηχανικός, για πράξεις οι οποίες εκδίδονται αυτόματα, χωρίς έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης (π.χ. οικοδομική άδεια κατηγορίας 3, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας).
Για να ζητήσετε την έκδοση πράξης από μηχανικό, κάντε δεξί κλικ στη λίστα των αιτήσεων που έχετε δημιουργήσει και επιλέξτε την αντίστοιχη εντολή.

Ποιές άδειες εμπίπτουν στην κατηγορία 3
Στην κατηγορία 3 εμπίπτουν οι εξής περιπτώσεις οικοδομικών αδειών:

α) ανέγερση κτιρίου σε εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή, επιφάνειας έως χίλια (1.000) τ.μ. δόμησης για ειδικά κτίρια και έως δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. δόμησης για κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας,

β) ανέγερση κτιρίου με χρήση κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή, στην οποία υφίσταται κτηματογράφηση και εγκεκριμένο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ σε άρτιο κατά τον κανόνα,

γ) ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο εντός οριοθετημένου οικισμού με το από 24.4.1985 π.δ. (Δ181) για κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικίας, κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικίας,

δ) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, με χρήση κατοικίας,

ε) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, με χρήση ειδικού κτιρίου, εφόσον η προσθήκη δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της υπάρχουσας δόμησης και σε εντός σχεδίου δόμηση,

στ) αλλαγές χρήσης κτιρίων ή αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές,

ζ) κατασκευή πισίνας, εφόσον δεν καλύπτεται από τις περιπτώσεις της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας,

η) τοίχοι αντιστήριξης, περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της Κατηγορίας 1,

θ) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων και προκατασκευασμένων δεξαμενών ύδατος, καθώς και δεξαμενών λυμάτων,

ι) εργασίες επισκευής και εργασίες αλλαγής διαρρύθμισης νομίμως υφιστάμενων κτιρίων που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 30.

ια) εργασίες των περιπτώσεων της παρ.2 του άρθρου 29 για τις οποίες απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τους.

Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης αδειών που εμπίπτουν στην κατηγορία 3;
Οι άδειες που εμπίπτουν στην κατηγορίας 3 εκδίδονται αυτόματα ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες.

Μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την έκδοση της ανωτέρω οικοδομικής αδείας, διενεργείται από την Υ.ΔΟΜ. ο έλεγχος των απαιτούμενων εισφορών καικρατήσεων του έργου υπέρ του Δημοσίου, Δήμου, ΕΦΚΑ. Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά στοιχείων συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου και οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η έκδοση προέγκρισης.

Ο αριθμός οικοδομικής αδείας, που εκδίδεται ηλεκτρονικά, δημοσιεύεται αμελλητί στο διαδίκτυο (Διαύγεια) και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Ειδικότερα, στην στο διαδίκτυο αναρτώνται το στέλεχος της άδειας, το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης (σε μορφή pdf).

Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) των οικοδομικών αδειών που χορηγούνται με την ανωτέρω διαδικασία. Ο υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος, διενεργείται ανά εξάμηνο για τις άδειες του παρελθόντος εξαμήνου.

Είναι προφανές ότι το βάρος του ελέγχου της οικοδομικής άδειας μεταφέρεται (χρονικά και ουσιαστικά) στην διαδικασία ελέγχου εφαρμογής της άδειας από τον ελεγκτή δόμησης, στις προβλεπόμενες φάσεις.

Σε ποιές περιπτώσεις απαιτείται βεβαίωση και σε ποιές προέγκριση εργασιών
Ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών γενικά κατηγοριοποιείται ανάλογα με την περιοχή, τη θέση, τη χρήση, το μέγεθος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί. Ωστόσο για τις οικοδομικές άδειες κατηγορίας 3 δεν υπάρχει μια σύσταση για πότε απαιτείται βεβαίωση όρων δόμησης και πότε προέγκριση. Επομένως είναι στη διακριτική ευχέρεια του μηχανικού να επιλέξει ποια πορεία θα ακολουθήσει.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση