image_pdfimage_print

- Είναι δυνατό να οριστεί εταιρεία ως διαχειριστής έργου;

Στο νέο σύστημα e-Άδειες έχουν δικαίωμα πρόσβασης Μηχανικοί πιστοποιημένοι με κωδικό πρόσβασης μέλη του Τ.Ε.Ε., Τεχνολόγοι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τ.Ε.Ε. ή Εταιρείες εγγεγραμμένες στο βιβλίο Τεχνικών Εταιρειών του Τ.Ε.Ε. Όπως και στο αντίστοιχο σύστημα αμοιβών μηχανικών, τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) διατηρούν τη δυνατότητα να ενεργούν ως διαχειριστές της αίτησης, ωστόσο τις μελέτες τις «υπογράφουν» – σε κάθε περίπτωση – φυσικά πρόσωπα/μηχανικοί.

- Απαιτείται ψηφιακό πιστοποιητικό για τα νομικά πρόσωπα;
Ως γνωστό, τα νομικά πρόσωπα δεσμεύονται από την υπογραφή του / των νομίμων εκπροσώπων τους.

Επομένως, για τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να ενεργούν ως διαχειριστές μιας αίτησης υπάρχουν δύο επιλογές:

Α) Να καταχωρήσουν στο αντίστοιχο σύστημα του Τ.Ε.Ε. τα ψηφιακά πιστοποιητικάτου/των φυσικών προσώπων που δεσμεύουν κατά περίπτωση το νομικό πρόσωπο, κάνοντας σύνδεση (login) με τα διαπιστευτήρια του νομικού προσώπου.

Β) Εάν επιθυμούν στην ψηφιακή υπογραφή να αποτυπώνεται ρητά και η σχέση του φυσικού προσώπου με το νομικό πρόσωπο που δεσμεύει, θα πρέπει να εκδοθεί ξεχωριστό πιστοποιητικό για το νομικό πρόσωπο, το οποίο και θα καταχωρήσουν στο σύστημα.

Επισημαίνεται ότι για τις ανάγκες του ηλεκτρονικού συστήματος e-Άδειες, αρκεί να καταχωρηθούν τα πιστοποιητικά των νομίμων εκπροσώπων.

Το σύστημα e-Άδειες θα αναζητεί κατά περίπτωση την ανάρτηση του κατάλληλου ψηφιακού πιστοποιητικού.

- Από πότε θα είναι υποχρεωτική η ψηφιακή υπογραφή
Στο νέο σύστημα e-Άδειες η ψηφιακή υπογραφή αποτελεί μια ακόμη «ρητή» επιβεβαίωση των ευθυνών που αναλαμβάνει ο μηχανικός, έτσι όπου αυτές καθορίζονται στο Ν.4495/17.

Επομένως οι μηχανικοί, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του συστήματος, θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ψηφιακή υπογραφή εκεί όπου προβλέπεται (βλέπε επόμενη ερώτηση).

Αναμένεται πολύ σύντομα η σχετική ανακοίνωση από το ΤΕΕ σχετικά με τις καταληκτικές προθεσμίες που θα ισχύσουν (αναμένεται να δοθεί μικρή παράταση), προκειμένου ΟΛΟΙ οι μηχανικού που εμπλέκονται στη διαδικασία οικοδομικών αδειών να εκδώσουν το κατάλληλο ψηφιακό πιστοποιητικό και να μάθουν να χειρίζονται τη ψηφιακή υπογραφή.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα μέλη της ομάδας έργου καθώς και ο διαχειριστής θα πρέπει να έχουν ψηφιακή υπογραφή.

- Τι θα υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή
Η καταχώρηση των ψηφιακών πιστοποιητικών στο σύστημα ΤΕΕ θα είναι υποχρεωτική προκειμένου να επιβεβαιώνεται η νομιμότητα του διαχειριστή και των υπολοίπων συντελεστών να χρησιμοποιούν το σύστημα e-Άδειες.

Ωστόσο ο κύριος σκοπός της ψηφιακής υπογραφής – καθώς επέχει ρόλο τη φυσικής υπογραφής – είναι η πιστοποίηση της ανάληψης ευθύνης για το περιεχόμενο των εγγράφων που κατατίθενται στο σύστημα.

Σε πρώτο στάδιο επομένως θα υπογράφονται όλα τα αρχεία τα οποία υπογράφει ο μηχανικός (πχ τεχνική έκθεση, βεβαιώσεις, μελέτες, σχέδια κλπ.). Τα έγγραφα θα κατατίθενται σε μορφή pdf.

Ειδικότερα για τις μελέτες (και τα σχετικά έγγραφά που απαιτούνται με βάση τη δήλωση ανάληψης μελετών) θα εκτελείται πρόσθετος έλεγχος προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι ο συγκεκριμένος μηχανικός έχει κατά το νόμο το δικαίωμα υπογραφής της συγκεκριμένης μελέτης.

- Τι θα ισχύει με τα διανυσματικά σχέδια
Τα βασικά διανυσματικά αρχεία που απαιτούνται στο σύστημα του ΤΕΕ είναι το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης. Μέχρι να καθοριστούν οι σχετικές προδιαγραφές, η υποβολή τους θα γίνεται σε μορφή pdf. Με αυτό το τρόπο διασφαλίζεται ότι θα εκτελείται απρόσκοπτα ο έλεγχος από τις εντεταλμένους υπαλλήλους των ΥΔΟΜ.

Παρατήρηση
Δεν θα πρέπει να συγχέεται/ταυτίζεται το τοπογραφικό διάγραμμα που κατατίθεται στο Κτηματολόγιο με αυτό της οικοδομικής άδειας. Η γραμμογράφηση (προδιαγραφές) των δύο διαγραμμάτων για το e-Άδειες θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζει η απόφαση. Εξυπακούεται ότι οι προδιαγραφές για το τοπογραφικό διάγραμμα θα είναι συμβατές με αυτές του Κτηματολογίου, θα προστεθούν ωστόσο κάποια layers για τις ανάγκες της οικοδομικής άδειας.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση