Δρ Χρήστος Ι. Κολοβός – Πέντε προτάσεις βιομηχανικής ανάπτυξης στη μεταλιγνιτική Δυτική Μακεδονία