Δημοσιοποίηση μελέτης «Ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα: Προτάσεις κοινωνικής καινοτομίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου» (Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, ΙΝΖΕΒ-Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης,ΚοινΣΕπ Άνεμος Ανανέωσης)