Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016

image_pdfimage_print

Αναρτήθηκε το ΦΕΚ με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016.

Ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016) θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά Έργα, ενώ τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εξαιρούνται οι παράγραφοι: Β5.3.1.η και Β5.10 στοιχείο 22, για τις οποίες δίνεται μεταβατική περίοδος δύο (2) ετών, καθώς και η παράγραφος Β5.3.1.κ για την οποία δίνεται μεταβατική περίοδος τριών (3) ετών.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση