Δημοσίευση των τεσσάρων νέων προκηρύξεων του ΕΣΠΑ [μεταξύ αυτών και Προκήρυξη προγράμματος: "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"]


Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15/04/2016.

Περισσότερες πληροφορίες για τις αιτήσεις, παραρτήματα, σύνοψη προγράμματος ΕΔΩ