Δημοσίευση προσκλήσεων για την Απευθείας Ανάθεση του έργου: «Διαγράμμιση κόμβων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Κοζάνης»

image_pdfimage_print

Δημοσιεύονται οι προσκλήσεις για τη συμμετοχή στην απευθείας ανάθεση του έργου: «Διαγράμμιση κόμβων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Κοζάνης», Προϋπολογισμού μελέτης :58.000,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση