Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης έργου «Ασφαλτόστρωση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου»

image_pdfimage_print

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άρθρο 36 του Ν.4412/2016), για την κατασκευή του έργου: «Ασφαλτόστρωση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου», με Προϋπολογισμό #1.300.000,00 Ευρώ # (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

 

Μπορείτε να διαβάσετε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση