Δήμος Παρανεστίου – Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερόμενων εργοληπτών και μελετητών δημοσίων έργων στους υπο διαμόρφωση καταλογους της παρ. 5 του αρθ.118 Ν. 4412/16


- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Υπόδειγμα αίτησης για κατάλογο μελετητων
Υπόδειγμα αιτησης για καταλογο εργοληπτών