Δήμος Κοζάνης: Συμμετέχω στο σχεδιασμό του Σ.Β.Α.Κ. Κοζάνης (Έρευνα ερωτηματολογιου)


- Τι είναι τα ΣΒΑΚ και τι προβλήματα έρχονται να λύσουν

Στάδια Εξελιξης

Συμμετέχω στο σχεδιασμό. Απαντώ στην έρευνα ερωτηματολογίου σχετικά με τις ανάγκες μου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζω στις καθημερινές μου μετακινήσεις και πως θα θελα να είναι η πόλη μου στο μέλλον.