Δημος Κοζάνης – Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης»


Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Προσφορές μέχρι 15/2/2019. Προϋπολογισμός έργου 85.943,27€