Δήμος Κοζάνης: Δημόσιος διαγωνισμός «Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δεκατεσσάρων (14) σχολικών κτηρίων του Δήμου Κοζάνης»


Πληροφορίες για την περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη, τη συγγραφή υποχρεώσεων, το σχέδιο σύμβασης, το τεύχος μελέτης κτλ.  ΕΔΩ