Δήμος Κοζάνης – Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 2 κτιρίων