Διευκρίνιση επί των διατάξεων της παρ.2α, αρθ.2 της ΚΥΑ 27454/2631 (14/11/17) έχουν ισχύ και για την επιστροφή οριστικών δηλώσεων του ν.4178/13 σε «Υπαγωγή»


To έγγραφο ΕΔΩ