Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου ιθ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 4759/2020 και το άρθρο 122 του ν. 4819/2021

image_pdfimage_print

Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος που αφορά στην χρήση των ορθότρυπων λιθοσωμάτων στην κατασκευή τοιχοποιίας.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση