Διευκρινήσεις αναφορικά με τη δυνατότητα παράλληλης εφαρμογής ευεργετικών διατάξεων του Ν.4067/2012 “Ν.Ο.Κ.” με αποτέλεσμα την επιπρόσθετη προσαύξηση του ύψους του κτιρίου.


- Δείτε το Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71750/2909/29.11.2019 του ΥΠΕΝ ΕΔΩ

- Δείτε το Ν.4067/2012 “Νέος Οικοδομικός Κανονισμός” (ΦΕΚ Α΄79/9.4.2012) κωδικοποιημένον ΕΔΩ