ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την υπηρεσία με τίτλο: «Μελέτη για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

image_pdfimage_print

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Μελέτη για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

 

Συνημμένα Αρχεία:

1.       Περίληψη Διακήρυξης

2.       Αναλυτική Διακήρυξη

3.       ΕΕΕΣ.pdf

4.       ΕΕΕΣ.xml

5.       Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

6.       ΕΣΥ

7.       Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

8.       Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

9.       Χρονοδιάγραμμα

10.   ΕΕΕΚ

Περισσότερα αρχεία μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://share.uowm.gr/download/046696e6c68c89bd2c61810f7a7e323be98b.html

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση