ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΜ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν.4495/2017»

image_pdfimage_print

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της Μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΜ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν.4495/2017»

 

Συνημμένα Αρχεία:

1.       Περίληψη Διακήρυξης

2.       Αναλυτική Διακήρυξη

3.       ΕΕΕΣ.pdf

4.       ΕΕΕΣ.xml

5.       Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

6.       ΕΣΥ

7.       Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

8.       Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

9.       Χρονοδιάγραμμα

10.   ΕΕΕΚ

Περισσότερα αρχεία μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://share.uowm.gr/download/094433a8fce07ff05ae3c9095b6908d32b33.html

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση