ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για τον ”Σχεδιασμό Πράσινου Σημείου (Green Point) Αστικού Τύπου»


Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΥΜΑ ΕΔΩ