ΔΕΠΕΠΟΚ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόδοση ονόματος και δημιουργία λογοτύπου του έργου «Κέντρο Διάδοσης ΔΕΠΕΠΟΚ – Τεχνολογίας στη ΖΕΠ Κοζάνης»


Περιληπτική διακήρυξη διαγωνισμού

- Παρουσίαση Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας στη ΖΕΠ Κοζάνης 

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης

- Αίτηση 

Υπεύθυνες δηλώσεις

Υπόδειγμα φακέλου

Τεύχος δεδομένων και στοιχείων

Προτάσεις εκθεμάτων

Παραδείγματα science centers στην Ευρώπη