ΔΕΗ ΑΕ – Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (1 θέση Π.Ε. Μηχανικού 8 μήνες στην Πτολεμαϊδα) στο Κλιμάκιο Επίβλεψης Έργων ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V


Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2016 για το Κλιμάκιο Επίβλεψης Έργων ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα