ΔΕΗ Α.Ε. – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο: «Μετασχηματισμοί του Τοπίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας»