ΔΕΗ Α.Ε.-Έκθεση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «Ανάπλαση και επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία» – Ημερίδα 12/5/2017 «Συζητώντας για το τοπίο με αφορμή την ανάπλαση πρώην εξορυκτικών περιοχών»


- Αφίσα έκθεσης
- Πρόγραμμα ημερίδας 12ης Μαίου 2017