ΔΕΗ Α.Ε. – Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση και επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας»


Βραβευμένες προτάσεις

Ανακοίνωση ΔΕΗ Α.Ε.