image_pdfimage_print

Το νέο πολεοδομικό και περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τους δασικούς χάρτες και τις οικιστικές πυκνώσεις και ετοιμάζεται να κατατεθεί προσεχώς στη Βουλή, σύμφωνα με πληροφορίες του ecopress, μεταξύ άλλων φέρνει ανατροπή τόσο στους συσχετισμούς των Επιτροπών Εξέτασης Ενστάσεων, όσο και στην ακολουθούμενη ως σήμερα διαδικασία, που έχει ως αποτέλεσμα να δεσμεύεται η ιδιωτική περιουσία μέχρι την τελική εκδίκαση όλων των ενστάσεων σε κάθε Περιφέρεια.

Όσον αφορά στη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων , το ΥΠΕΝ προχωρά σε ανασύνθεση τους, κατά τρόπο ώστε να μην έχουν οι δασολόγοι την πλειοψηφία ούτε την προεδρία της Επιτροπής, την οποία θα ασκεί πλέον δικηγόρος, ενώ στις νέες επιτροπές εισέρχονται για πρώτη φορά και μηχανικοί, ως μέλη. Έτσι οι νέες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων θα έχουν έναν δικηγόρο ως πρόεδρο και ισότιμα μέλη έναν δασολόγο και έναν μηχανικό.

Σημαντική αλλαγή

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή, καθώς οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, οι οποίες αποφασίζουν για τις αντιρρήσεις και έχουν απόλυτη εξουσία να αποφανθούν για τον δασικό εν γένει ή μη χαρακτήρα των εκτάσεων μέχρι τώρα κυριαρχούνται από τους δασολόγους.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, που τώρα ετοιμάζεται να αλλάξει το ΥΠΕΝ, οι τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) που συγκροτούνται για τον σκοπό αυτόν, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα της οικείας Διεύθυνσης Δασών αποτελούνται από: α) έναν (1) δασολόγο ως Πρόεδρο, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), β) ένα (1) δασολόγο ή δασοπόνο ή γεωπόνο Π.Ε. ή Τ.Ε. ή τοπογράφο Π.Ε. ή Τ.Ε., υπάλληλο του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και γ) ένα (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρ΄ εφέταις υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο της Επικράτειας, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη.

Κίνητρα απόδοσης

Παράλληλα προωθούνται από το ΥΠΕΝ νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, με τις οποίες αφενός μεν επιδιώκεται να επιταχυνθεί το έργο τους αφετέρου δε να αποδεσμευτούν οι ατομικές ιδιοκτησίες από τις συνολικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο τεράστιος όγκος άνω των 170.000 εντάσεων, που έχει σωρευτεί και αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, θα ισχύσουν για τους συμμετέχοντες στις Επιτροπές οικονομικά κίνητρα αυξημένων αποζημιώσεων, ενώ θα υπάρξει σύνδεση της αμοιβής των μελών κάθε επιτροπής, αναλόγως με την απόδοση του έργου της.

Παράλληλα το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ θα προβλέπει ότι όταν εξετάζεται η αντίρρηση κάποιου πολίτη και δικαιώνεται από την Επιτροπή Αντιρρήσεων, τότε αυτομάτως θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητό του όπως ο ίδιος νομίζει και όπως προβλέπει η νομοθεσία. Δηλαδή με την αποδοχή της αντίρρησης που καταθέτει ο ιδιώτης, θα μπορεί αμέσως να αξιοποιεί το ακίνητό του, χωρίς να αναμένει τις κρίσεις επί των αντιρρήσεων όλων των ιδιοκτητών στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα όπως συμβαίνει σήμερα.

Σε επίπεδο Δήμου

Στις σημαντικές αλλαγές του νέου νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ είναι ότι η μερική κύρωση των δασικών χαρτών θα γίνεται σε επίπεδο Δήμου και όχι σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας όπως ισχύει μέχρι σήμερα για την πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Η ρύθμιση αυτή αφορά στις οικιστικές πυκνώσεις και εκτιμάται ότι εξυπηρετεί την επιτάχυνση ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών. Οι οικιστικές πυκνώσεις έχουν σχηματιστεί κυρίως σε παράκτιες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος και όχι στο σύνολο των Δήμων της χώρας.

Έτσι οι κυρώσεις των δασικών χαρτών στους Δήμους που δεν έχουν οικιστικές πυκνώσεις θα μπορούν να προωθηθούν γρήγορα, ενώ για τις οικιστικές πυκνώσεις, σύμφωνα με τις επιταγές των αποφάσεων του ΣτΕ, θα ακολουθηθούν νέες διαδικασίες ανάρτησης δασικών χαρτών, με τους ιδιοκτήτες να πρέπει να προβούν σε νέο κύκλο ενστάσεων.

Του Αργύρη Δεμερτζή

ecopress

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση