Δασικοί χάρτες: Τα 6 βήματα για την διαδικασία αντιρρήσεων

image_pdfimage_print

Τα 6 βήματα για τη διαδικασία αντιρρήσεων

Οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα της διαδικασίαςπροκειμένου να ελέγξουν και να καταθέσουν αίτηση αντίρρησης, σε περίπτωση που εντοπίζονται λάθη επί των εκτάσεων τους.

Συγκεκριμένα:

Βήμα 1ο – Εντοπισμός ιδιοκτησίας στο δασικό χάρτη

Όσοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να εντοπίσουν τις ιδιοκτησίες τους πάνω στους αναρτημένους ορθοφωτοχάρτες στη διαδικτυακή εφαρμογή (gis.ktimanet.gr/wms/forestobjections). Οι υπόλοιποι θα πρέπει να απευθυνθούν είτε στα σημεία υποστήριξης ανάρτησης του δασικού χάρτη στο δασαρχείο της περιοχής τους, είτε σε ειδικό επιστήμονα – τεχνικό σύμβουλο που κατέχει το αντικείμενο και έχει την τεχνογνωσία να τους βοηθήσει.

Βήμα 2ο – Εξέταση χαρακτηρισμού του ακινήτου

Εάν το ακίνητο φέρει χαρακτηρισμό ΑΑ ή ΠΑ, τότε ο πολίτης δεν πρέπει να προβεί σε κάποια ενέργεια. Στην περίπτωση όμως, που η έκταση του ή τμήμα της έκτασής του, φέρει έναν από τους χαρακτηρισμούς «ΔΔ», «ΔΑ», «ΑΔ», «ΠΔ», «ΑΝ», τότε υπάρχει πρόβλημα με τη χρήση και αξιοποίηση του ακινήτου του, αφού θεωρείται δάσος ή δασική έκταση.Επίσης υπάρχει και μία τρίτη κατηγορία εκτάσεων, οι λεγόμενες χορτολιβαδικές (ΧΧ, ΧΑ, ΠΧ), όπου και σε αυτές τις περιπτώσεις η έκταση διεκδικείται από το Δημόσιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο υποβολής αντίρρησης κατά του Δασικού Χάρτη.

Βήμα 3ο – Ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. ΧΑΡΤΕΣ/ Υποβολή Αντιρρήσεων. Μέσω της διεύθυνσης: https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx και με τους κωδικούς του taxisnet (username & password) ή με τα προσωπικά στοιχεία δημιουργείται ένας λογαριασμός που είναι μοναδικός για κάθε ενδιαφερόμενο. Με τον κωδικό που δίνεται, μπαίνουμε στην εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων, οριοθετούμε την έκταση ενδιαφέροντος και αυτόματα η εφαρμογή εμφανίζει τις συντεταγμένες, το εμβαδόν και το ύψος του παραβόλου που πρέπει να καταβληθεί.Επίσης τεκμηριώνεται το εμπράγματο/ενοχικό δικαίωμα του ενδιαφερόμενου και υποβάλλεται η αίτηση. Στη συνέχεια εκδίδεται ο αριθμός λογαριασμού πληρωμής του τέλους αντίρρησης (παράβολο), το οποίο πληρώνεται στη τράπεζα. Εντός 24ώρου από την πληρωμή του τέλους, η αίτηση αντίρρησης οριστικοποιείται και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου.

Βήμα 4ο – Συγκέντρωση δικαιολογητικών

1. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησις του, όπως αυτό τυπώνεται από την ηλεκτρονική φόρμα της ΕΚΧΑ και αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

2. Έγγραφα (απλά αντίγραφα) που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον όπως: συμβολαιογραφικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια, πράξεις τακτοποίησης, αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, υποθήκη και δουλείες, επικαρπία, οίκηση, δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος, μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου, οικοδομική άδεια, βεβαιώσεις από αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. για αναδασμό, κληροτεμάχια κ.λπ), τοπογραφικά, φωτοερμηνείες κ.ά.

3. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.

4. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

5. Το Αποδεικτικό πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους (χρηματικό παράβολο).

Βήμα 5ο – Αποστολή δικαιολογητικών

Το έντυπο αντιρρήσεων που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μαζί με τα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον καθώς και λοιπά στοιχεία/έγγραφα αποστέλλονται, σε έντυπη μορφή, στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.). Στον φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφεται το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υπεβλήθησαν ήδη ηλεκτρονικά.

Βήμα 6ο – Εκδίκαση των αντιρρήσεων στην Επιτροπή ΕΠΕΑ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης των δικαιολογητικών που στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις του ενδιαφερόμενου πολίτη, ακολουθεί η εκδίκαση των αντιρρήσεων από την αρμόδια Επιτροπή ( ΕΠΕΑ). Η προσφυγή στις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αντίρρησης, κρίνεται όμως απαραίτητη, για την επιτυχή υποστήριξη των αντιρρήσεων ενώπιον της Επιτροπής.

Πηγή: www.kerdos.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση