ΔΑΟΚΚΑ – Παράταση έκδοσης οικοδοµικών αδειών/αδειών δόµησης (άρθρο 11 παρ.1 & 2 του ν. 4258/14) ως 8/2/2015


Διευκρινιστικό έγγραφο ΔΑΟΚΚΑ για τον χρόνο παράτασης έκδοσης των οικοδομικών αδειών των οποίων ο φάκελος υποβλήθηκε πριν τις 8.7.2012