Αποτελέσματα εκλογών ΤΕΕ της 20/11/2016 (Προσωρινοί Πίνακες Κατανομής Ψηφοδελτίων – Σταυρών Προτίμησης ανά Συνδυασμό)


ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1ο  Εκλογικό τμήμα Κοζάνης

Αποτελέσματα & σταυροδοσία Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Αποτελέσματα & σταυροδοσία Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ

Αποτελέσματα & σταυροδοσία Ανώτατου Πειθαρχικού

Αποτελέσματα & σταυροδοσία Πειθαρχικού ΤΕΕ/ΤΔΜ

2ο Εκλογικό τμήμα Κοζάνης

Αποτελέσματα & σταυροδοσία Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Αποτελέσματα & σταυροδοσία Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ

Αποτελέσματα & σταυροδοσία Ανώτατου Πειθαρχικού

Αποτελέσματα & σταυροδοσία Πειθαρχικού ΤΕΕ/ΤΔΜ

3ο Εκλογικό τμήμα Κοζάνης

Αποτελέσματα & σταυροδοσία Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

- Αποτελέσματα & σταυροδοσία Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ

Αποτελέσματα & σταυροδοσία Ανώτατου Πειθαρχικού

Αποτελέσματα & σταυροδοσία Πειθαρχικού ΤΕΕ/ΤΔΜ

4) Εκλογικό τμήμα Καστοριάς (Αποτελέσματα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ)

5) Εκλογικό τμήμα Φλώρινας (Αποτελέσματα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ)

6) Εκλογικό τμήμα Γρεβενών  (Αποτελέσματα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑNTΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ