Απολογισμός Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ για το διάστημα 2010 – 2012