Αποφάσεις και ενέργειες μετά τη συνάντηση στο ΤΕΕ/ΤΔΜ ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών Κοζάνης και στελεχών ΥΔΟΜ Κοζάνης

image_pdfimage_print

Στις  04/07/2016 στην Κοζάνη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνάντηση μεταξύ μελών του ΤΕΕ, ελευθέρων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και στελεχών  της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κοζάνης, παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου Κοζάνης και του Προέδρου του ΤΕΕ/τΔΜ.

Στην συνάντηση εκφράστηκαν οι απόψεις από όλους τους εμπλεκομένους όσον αφορά την λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης και τις δυνατότητες καλύτερης λειτουργίας της, έτσι ώστε να υπάρχουν αφενός μικρότερες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των συναδέλφων ελεύθερων επαγγελματιών και αφετέρου στη μείωση των πιθανών εντάσεων με την καλύτερη συνεννόηση στελεχών ΥΔΟΜ και ελευθέρων επαγγελματιών.

Μέσα από ουσιαστικό  διάλογο αποφασίστηκαν από κοινού τα κατωτέρω:

  1. Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κοζάνης επανέρχεται στην πρότερη κατάσταση λειτουργίας της και να δέχεται του μηχανικούς τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα.

  2. Θα προσδιορίζονται άμεσα από τους αρμόδιους (για έλεγχο)μηχανικούς της ΥΔΟΜ τα ακριβή ραντεβού με τους ελεύθερους επαγγελματίες ώστε αυτά να τηρούνται στο μέτρο του δυνατού για να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός και πληροφόρηση  προς τους πολίτες που αναθέτουν την σχετική εργασία στους συναδέλφους ελεύθερους επαγγελματίες.

  3. Θα πραγματοποιηθεί κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου εξυπηρέτησης των πολιτών από το Δήμο Κοζάνης ώστε οι μηχανικοί που ελέγχουν τις άδειες να μπορούν απερίσπαστα να εκτελούν τα καθήκοντά τουςχωρίς να διακόπτονται συνεχώς από πολίτες ή μηχανικούς.

  4. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών από το Δήμο Κοζάνης , οι συνάδελφοι ελεύθεροι επαγγελματίες  θα απευθύνονται  στους προϊσταμένους για πληροφορίες και τυχόν ερωτήματα.

  5. Θα απαντώνται άμεσα τα σχετικά τηλεφωνήματα μετά τις 13:00 καθημερινώς από τους μηχανικούς που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο ενώ πριν της 13:00 θα μπορούν να απευθύνονται στους προϊσταμένους της ΥΔΟΜ .

  6. Οι συνάδελφοι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να  τηρούν με συνέπεια τις μέρες και ώρες που δέχεται  η ΥΔΟΜ .

  7. Ο Δήμος Κοζάνης θα ενισχύσει άμεσα το αρμόδιο τμήμα ελέγχου μηχανικών με έναν μηχανικό.

  8. Θα οργανωθεί καλύτερα το αρχείο της, ειδικά αυτό που αφορά στις άδειες της πρώην Νομαρχίας Κοζάνης και θα εξεταστεί η δυνατότητα να δοθεί ηλεκτρονικό αρχείο στους συναδέλφους έτσι ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά αυτών που έρχονται από μακριά.

  9. Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας θα ζητήσει εγγράφως τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους των αρμοδίων αναφορικά με τα αιτήματα που διατυπώθηκαν εκ μέρους του σε συνεννόηση με τις ΥΔΟΜ για την ενίσχυση των ΥΔΟΜ της Περιφέρειας.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω συμφωνήθηκαν σε κλίμα συναδελφικό και ομόνοιας μεταξύ των συναδέλφων μετά από εξαντλητική συζήτηση και αποφασίστηκε να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας ώστε να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι. Αποφασίστηκε επίσης να πραγματοποιηθεί εκ νέου μία ανάλογη ανοικτή διαδικασία μετά από 2 μήνες διότι ο διάλογος και η κοινή εξεύρεση λύσεων με συνεννόηση και αμοιβαία κατανόηση είναι προς όφελος όλων.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση