Αποφάσεις Δ.Ε. ΤΕΕ για σχολές και τμήματα


1. Απόφαση Δ.Ε. του ΤΕΕ για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του TEE των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πoλυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

2. Απόφαση Δ.Ε. του ΤΕΕ για ένταξη στο μητρώο μελών του TEE των αποφοίτων του Tμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

3. Αποφάσεις Δ.Ε. ΤΕΕ για εγγραφή αποφοίτων Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Tης Πολυτεχνικης Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Εγγραφή αποφοίτων Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης