Αποχή Εκπροσώπων, ορισμένων από το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας σε Επιτροπές, Συμβούλια και εκπροσωπήσεις στο πλαίσιο κινητοποιήσεων του Τ.Ε.Ε. (8-18 Οκτωβρίου 2012)

image_pdfimage_print

Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο εναρμονισμού του Τμήματος με τις τελευταίες αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, για δυναμικές και πολύμορφες κινητοποιήσεις των Διπλωματούχων Μηχανικών, με απαιτήσεις και διεκδικήσεις:

  • τη μείωση των παγίων ασφαλιστικών εισφορών και την αύξηση των αναλογικών εισφορών του Ταμείου, με ένταξη όλων των έργων παραχώρησης
  • την ύπαρξη ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για όλους
  • την αυτοδιαχείριση του ΕΤΑΑ, των Κλάδων του, των αποθεματικών του, την παραμονή της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης στο ΕΤΑΑ και την ανατροπή του Ν. 2469/1997 που υ-ποχρεώνει τα ασφαλιστικά Ταμεία να καταθέτουν τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος
  • την άμεση ενεργοποίηση του Κλάδου Προνοιακών Παροχών και την κάλυψη της ανεργίας την οποία επιδοτούμε
  • την αναπλήρωση των περίπου 2 δις. € που απώλεσε το Ταμείο από την αναδιάρθρωση των Ομολόγων και τις παράνομες αλχημείες που συνεχίζει η Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και την καταβολή της οφειλής του Κράτους, από την τριμερή χρηματοδότηση του Ν. 2084/1992, προς το Ταμείο μας, ύψους πλέον των 600 εκ. €
  • την ακύρωση των ανάλγητων διατάξεων κατάργησης του εργασιακού πλαισίου και της οριζόντιας άδικης και συνεχούς φορολόγησης
  • τη μη κατάργηση του αφορολόγητου και τη ματαίωση του άδικου ενιαίου φορολογικού ποσοστού 35% για όλα τα εισοδήματα από το πρώτο ευρώ
  • την ύπαρξη ενός ιεραρχημένου αναπτυξιακού σχεδίου για την άμεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και την αύξηση του ΠΔΕ και με επαρκείς Δημόσιες Υπηρεσίες
  • το σταμάτημα της απαξίωσης των μηχανικών και των επιστημόνων με τις συνεχείς μειώ-σεις μισθών και τα άδικα και οριζόντια χαράτσια.

Καλεί σε αποχή τα μέλη του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, εκπροσώπους του Τμήμα-τος σε όργανα φορέων, δηλαδή σε Συμβούλια και Επιτροπές Διαγωνισμών για την ανάθεση Έργων ή και Μελετών. Για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση και γνωστοποίηση.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Κακάλης


Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση