Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την επιστροφή του παραβόλου για την ανανέωση της άδειας των Ενεργειακών Επιθεωρητών