Αγγελία για Project Manager σε τεχνικό έργο στη Χαλκιδική

image_pdfimage_print

Περιγραφή θέσης εργασίας

Η εταιρεία ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2008. Οι τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας εστιάζονται στον τομέα των χωματουργικών εργασιών, και σε μια πληθώρα έργων όπως οικοδομικά, έργα οδοποιίας, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα. H ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. επιβεβαιώνει εμπράκτως την πολιτική της που αρθρώνεται γύρω από 3 άξονες: την ικανοποίησή των πελατών της, την άνθιση της επιχειρηματικότητας και την εξωστρέφεια.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της αναζητεί έναν Project Manager σε τεχνικό έργο στην Χαλκιδική.

 

Αρμοδιότητες ρόλου

 • Συντονισμός και συστηματική επίβλεψη της ομάδας έργου (εργαζομένων και υπεργολάβων) με στόχο την ολοκλήρωση του εντός του προκαθορισμένου χρόνου και κόστους.
 • Συντονισμός με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας για την υλοποίηση των έργων με βάση τις ανακύπτουσες ανάγκες
 • Καθημερινή ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών στην διοίκηση της εταιρείας
 • Προετοιμασία αναφορών για την διοίκηση και τους πελάτες
 • Έλεγχος, αφομοίωση και μεταφορά όλων των σχεδίων & μελετών σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην κατασκευή των έργων
 • Επόπτευση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους κώδικες, πρακτικές, κανόνες QA/QC, πρότυπα απόδοσης και προδιαγραφές
 • Οργάνωση προμηθειών και παραγγελίες υλικών
 • Επιμετρήσεις/Πιστοποιήσεις Εργολάβων
 • Διαχείριση Συμβάσεων και διαπραγματεύσεων
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (backoffice) συνεργείων κατασκευής

 

 

Βασικές απαιτήσεις ρόλου

 • Δίπλωμα Πολιτικού, Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο θα εκτιμηθεί
 • Τουλάχιστον 5-έτη προηγούμενη εμπειρία σε project management σύνθετων τεχνικών έργων
 • Άριστη γνώση Η/Υ και του Microsoft Office και λογισμικών project management
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

 

Επιπλέον χαρακτηριστικά

 • Υπευθυνότητα και επίλυση προβλημάτων
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ευελιξία
 • Αξιοπιστία και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα εργασίας ως μέλος της ομάδας
 • Δυνατότητα ταξιδιών

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, έξοδα κινήσεως όπως χρειαστεί, ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης και ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον.

Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email   info@gaia-texniki.gr.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση