Αγγελία εργασίας στην περιοχή της Κοζάνης


Εταιρία Συμβούλων που δραστηριοποιείται στον τομέα της Ασφάλειας στην Εργασία ζητά να προσλάβει Πολιτικό, Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, απόφοιτους ΑΕΙ, με εμπειρία σε θέματα Ασφάλειας για εργασία στην περιοχή της Κοζάνης. Βιογραφικά στο email: info@process.com.gr