Ανακοινώσεις ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ


 Εκτύπωση διαδικτυακού ειδοποιητηρίου

 Νέα υπηρεσία ειδοποίησης πληρωμής εισφορών ασφάλισης εξαμήνου (εκτύπωση ειδοποιητηρίων – Α” εξαμήνου)

 Υπηρεσία ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης www.tsmede.gr – Οδηγίες - Δικαιολογητικά ενεργοποίησης λογαριασμού