Ανακοίνωση TΣΜΕΔΕ – Παράταση της προθεσμίας ανάρτησης των ειδοποιητηρίων για τις εισφορές ΤΣΜΕΔΕ α΄ εξαμήνου 2015 μέχρι την 30η Ιουνίου 2015


Ανακοινώνεται ότι: 

  1. Παρατείνεται η προθεσμία ανάρτησης των ειδοποιητηρίων στην ιστοσελίδα του Ταμείου  για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών α΄εξαμήνου 2015  μέχρι την 30η Ιουνίου  2015

  2. Η προθεσμία εξόφλησης των ως άνω εισφορών λήγει την 31η Ιουλίου 2015

  3. Η ισχύς των ασφαλιστικών ενημεροτήτων παρατείνεται μέχρι την 31η Αυγούστου 2015.