Ανάγκη λειτουργίας γραφείου κτηματογράφησης στο Δήμο Αμυνταίου