Αναγκαιότητα άμεσης αποπληρωμής οφειλών της ΔΕΗ στις απασχολούμενες εργοληπτικές και τεχνικές επιχειρήσεις στα Ορυχεία και τους ΑΗΣ

image_pdfimage_print

Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας σημειώνει ότι το πρόβλημα ταμειακής ρευστότητας και οικονομικής ασφυξίας που έχει δημιουργηθεί σε δεκάδες Επιχειρήσεις της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Η αδυναμία της ΔΕΗ να καταβάλει τις οφειλές της για εργασίες, υπηρεσίες και προμήθειες που έχουν εκτελεσθεί εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες στα Λιγνιτωρυχεία και τους Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία επιφέρει σημαντικές συνέπειες στην πραγματική οικονομία της Περιφέρειάς μας.

Ειδικότερα δε  για τις τεχνικές εταιρείες που απασχολούνται στον χώρο των Ορυχείων με σημαντικό δυναμικό σε μηχανολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό σημειώνεται η απαξίωση και η μόνιμη βλάβη που μπορεί να δημιουργηθεί στον παραγωγικό ιστό της περιοχής με την διαφαινόμενη λόγω μηδενικής οικονομικής ρευστότητας παύση της λειτουργίας τους. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις τεχνικές εταιρείες το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στις παραπάνω επιχειρήσεις και τις συνεργαζόμενες αυτών υπερβαίνει τα 2.000 άτομα.

Επισημαίνεται ότι, πάντα με στοιχεία των επιχειρήσεων, οι οφειλές της ΔΕΗ προς τις επιχειρήσεις – συνεργάτες της ανέρχονται σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων  περισσότερα από 20 εκατομμύρια αφορούν σε ΦΠΑ τον οποίο έχουν ήδη αποδώσει οι επιχειρήσεις στο Δημόσιο.

Το ΤΕΕ /τμ. Δυτικής Μακεδονίας εγκαίρως από το 2012 με κοινοποίηση και παραστάσεις σε όλους τους συναρμόδιους φορείς με την παρέμβασή του Εκτίμηση κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής ανέδειξε ότι«Σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, οι πολλαπλασιαστές απασχόλησης και εισοδήματος που δημιουργεί η λιγνιτική βιομηχανία είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Για κάθε μία θέση μόνιμου προσωπικού στα ορυχεία και στους σταθμούς παραγωγής, δημιουργούνται και συντηρούνται 3,28 θέσεις στην τοπική αγορά εργασίας. Για κάθε ένα ευρώ που δαπανά η ΔΕΗ ΑΕ σε μισθούς και εργολαβίες, προκύπτουν επαγωγικά, περισσότερα από τρία ευρώ στον κύκλο της τοπικής οικονομίας.»

Είναι αναγκαία η άμεση εξόφληση των ληξιπρόθεσμων  οφειλών της ΔΕΗ προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Μια ευθύνη που πια εκτός από τη ΔΕΗ την έχει και η Πολιτεία με τις πολιτικές που επιβάλει και την επίδραση αυτών στην λειτουργία της ΔΕΗ ως επιχείρησης.

Αποτελεί διαχρονική θέση του ΤΕΕ/ΤΔΜ η αναγκαιότητα ύπαρξης ενεργειακού σχεδιασμού  της χώρας και καλείται το ΥΠΕΝ να δράσει άμεσα και χωρίς πρόσθετες καθυστερήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

 

Σημ. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την επιστολή όπως εστάλη από το ΤΕΕ/ΤΔΜ…


Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση