Αναδρομικές και νέες επικουρικές εισφορές για 250.000 επιστήμονες – Αναλυτικά τα ποσά

image_pdfimage_print

Το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν από Δευτέρα 250.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, καθώς τότε αναμένεται να αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια για την καταβολή εισφορών επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ.

 

Αυτό σημαίνει ότι εκτός από την τρέχουσα μηνιαία εισφορά , οι εν λόγω ασφαλισμένοι καλούνται να καταβάλλουν σε 36 δόσεις τα οφειλόμενα αναδρομικά (1/1/2017 έως 31/12/2018). Ειδικότερα , το Ενιαίο Επικουρικό Ταμείο ( ΕΤΕΑΕΠ) θα καταλογίσει για πρώτη φορά , με δύο χρόνια καθυστέρηση στους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς , δικηγόρους και γιατρούς εισφορές υπέρ επικούρησης και εφάπαξ οι οποίες θα υπολογίζονται ως ποσοστό (7% για το επικουρικό και 4% για το εφάπαξ) επί του νέου βασικού μικτού μισθού , δηλαδή επί των 650 ευρώ. Δηλαδή 71.5 ευρώ μηνιαίως.

 

Όπως αναφέρει το protothema.gr οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες από τον Μάρτιο ( εισφορές Φεβρουαρίου) και για 3 χρόνια θα κληθούν να πληρώνουν κάθε μήνα:

 

-Τις τρέχουσες εισφορές της κύριας ασφάλισης . Δηλαδή κατ’ έλάχιστον 13,3% υπέρ της κύριας σύνταξης από 20% που ήταν πέρυσι επί του ασφαλιστέου εισοδήματος για εισόδημα άνω των 7032 ευρώ. Η κατώτατη εισφορά που ήταν 167.95 ευρώ επιβαρύνθηκε έως και 17 ευρώ το μήνα λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και διαμορφώνεται στα 185 ευρώ ( 130 ευρώ υπέρ σύνταξης, 45.17 ευρώ υπέρ υγείας και 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ, ετήσια αύξηση κατά 203,76 ευρώ).

 

-45,5 ευρώ το μήνα για την νέα ελάχιστη εισφορά επικούρισης

 

- 26 ευρώ το μήνα για τη νέα ελάχιστη εισφορά πρόνοιας (εφάπαξ) για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες.

 

-Τη δόση εξόφλησης των αναδρομικών εισφορών για το επικουρικό και το εφάπαξ της περιόδου 2017-2018 ύψους 47.6 ευρώ

 

 

Για παράδειγμα , επιστήμονας ελεύθερος επαγγελματίας που δήλωσε ετήσιο εισόδημα 25.032 ευρώ καλείται να πληρώσει με την έκπτωση συνολικά 271 ευρώ μηνιαίως από 431 που θα πλήρωνε το 2019. Το όφελος του όμως από 160 ευρώ μειώνεται στα 105.4 λόγω των επιβαρύνσεων από την αύξηση του κατώτατου μισθού και τα αναδρομικά.

 

Παράλληλη ασφάλιση

 

Όπως διευκρινίζουν οι εγκύκλιοι που υπέγραψε χθες ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης οι εισφορές για την επικουρική και το εφάπαξ θα παρακρατούνται μόνο μια φορά επί του προβλεπόμενου κατώτατου μισθού, ανεξαρτήτως του αριθμού των υπαγόμενων δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση μισθωτής απασχόλησης και παράλληλης αυτοαπασχόλησης, η κράτηση θα γίνεται μόνο από τη μισθωτή απασχόληση εφόσον αυτή αντιστοιχεί σε πλήρες ποσό κατώτατου μισθού. Ξεκαθαρίζεται επίσης πως

 

 

Ειδικά για τους παράλληλα απασχολούμενους ξεκαθαρίζεται πως :

 

1. Μόνο μισθωτοί : Στις περιπτώσεις μισθωτής απασχόλησης που η κράτηση γίνεται επί του εισοδήματος (των αποδοχών) για όλες τις υπαγόμενες δραστηριότητες, παρακρατείται το ποσό της εισφοράς ως είχε επί του εισοδήματος (αποδοχών) της κάθε μισθωτής απασχόλησης. Για παράδειγμα, σε περίπτωση μισθωτού μηχανικού στο Δημόσιο ο οποίος παράλληλα απασχολείται ως μισθωτός μηχανικός σε ιδιώτη, η παρακράτηση γίνεται επί των αποδοχών από κάθε δραστηριότητα (μισθωτή απασχόληση). Εάν το ποσό εισφοράς που υπολογίζεται επί του εισοδήματος υπερκαλύπτει το ποσό εισφοράς που θα υπολογιζόταν επί του κατώτατου μισθού, δεν παρακρατείται επιπλέον εισφορά πέραν από αυτή που υπολογίζεται επί του εισοδήματος.

 

2. Μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες : Στις περιπτώσεις που για κάποιες δραστηριότητες γίνεται κράτηση επί του εισοδήματος (των αποδοχών) λόγω μισθωτής απασχόλησης και παράλληλα υπάρχει ελεύθερο επάγγελμα, η κράτηση γίνεται μόνο επί των εισοδημάτων (των αποδοχών) των δραστηριοτήτων από την μισθωτή απασχόληση. Για παράδειγμα μηχανικός που εργάζεται ως μισθωτός στο Δημόσιο με μισθό π. χ. 1.000 ευρώ μηνιαίως και παράλληλα διατηρεί τεχνικό γραφείο θα καταβάλλει εισφορά μόνο επί του εισοδήματος δηλαδή 70 ευρώ (ήτοι 1.000 € Χ 7 %) το οποίο επιμερίζεται σε ποσό 35 ευρώ για τον εργοδότη και 35 ευρώ για τον εργαζόμενο. Σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης γίνεται κράτηση από το μισθό και το ποσό που υπολείπεται έως τη συμπλήρωση του κατώτατου μισθού καλύπτεται από τις δραστηριότητες του ελεύθερου επαγγελματία.

 

3. Δυο ή περισσότερα ελεύθερα επαγγέλματα : Στις περιπτώσεις που η κράτηση γίνεται επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού για όλες τις υπαγόμενες δραστηριότητες, το ποσό αυτό παρακρατείται μία φορά. Για παράδειγμα, σε περίπτωση έμμισθου δικηγόρου, ο οποίος διατηρεί και δικό του γραφείο, η εισφορά θα καταβληθεί από την απασχόληση του ως έμμισθος δικηγόρος, με επιμερισμό μεταξύ εντολέα και δικηγόρου η προβλεπόμενη εισφορά επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού. Επίσης σε περίπτωση μηχανικού, ο οποίος διατηρεί δικό του γραφείο και είναι και εργολήπτης δημοσίων έργων θα καταβάλλει μία εισφορά επί του προβλεπόμενου κατωτάτου βασικού μισθού.

 

Μπλοκάκια

 

Για τα «μπλοκάκια» που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς του οιονεί μισθωτού του νόμου Κατρούγκαλου (αρθ.39 παρ. 9) δεν υπάρχει κάποια αλλαγή όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο αλλά εξακολουθούν και εφαρμόζονται οι εισφορές ως ίσχυαν με βάση τις διατάξεις περί μισθωτών. Δηλαδή παρακρατείται το 7% για επικούριση και επιμερίζεται 3,5% για τον εργοδότη και 3,5% για τον εργαζόμενο. Επίσης από 1/1/2019 οι εν λόγω ασφαλισμένοι με μπλοκάκι – οιονεί μισθωτοί μηχανικοί και υγειονομικοί θα καταβάλλουν 4% εισφορά επί του κατώτατου για εφάπαξ, όπως έχουν υποχρέωση.

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση